Veiligheid

Veiligheid

De Combi Rotterdam staat voor haar medewerkers. We investeren in opleidingen en begeleiding, en we bewaken ook onder welke omstandigheden onze medewerkers hun werk moeten uitvoeren. De bouw is een branche met een hoog risico, en onze aanpak is er dan ook op gericht dat we onze medewerkers goed informeren, de juiste middelen ter beschikking stellen en systematisch werken aan het beheersen van risico’s. We aarzelen er niet voor verder te gaan dan de wettelijke kaders als ons dat beter lijkt. Als organisatie borgen we ons veiligheidsbeleid door onze VCA** certificering.

Asbest

Sinds asbest begin jaren 90 volledig verboden is, is er hard gewerkt om het bestaande asbest in gebouwen en woningen in beeld te brengen en zo nodig te saneren. Op dit moment is nog maar een deel van al het aanwezige asbest gesaneerd. De grootste hoeveelheid (70-80%) is nog steeds aanwezig. Dat betekent dat onze medewerkers nog vele jaren met asbest geconfronteerd zullen worden. De Combi Rotterdam stelt zich op het standpunt dat onze medewerkers principieel niet mogen worden blootgesteld aan asbest. Dat betekent concreet dat alle werkzaamheden waarbij asbest aanwezig is, door gespecialiseerde bedrijven zal worden uitgevoerd. Combi medewerkers voeren deze werkzaamheden niet uit.

Volgens de wetgeving mag een niet gecertificeerde maar afdoende geïnstrueerde partij hechtgebonden asbest van categorie 1 verwijderen, dubbel verpakken en afvoeren via een geëigende verwerker. (Denk bijvoorbeeld aan een bloembak). Omdat de gezondheids- en financiële risico’s groot zijn als er toch iets misgaat met het categorie 1 asbest (denk aan vallen, breuk) voert De Combi Rotterdam deze werkzaamheden niet zelf uit. De Combi Rotterdam werkt samen met diverse gerenommeerde asbestverwijderingsbedrijven (gecertificeerd volgens SC-530) en asbestinventarisatiebureau’s (SC-540). Deze leveranciers worden beoordeeld volgends Combi-richtlijnen. De opdrachten voor inventarisatie en verwijdering hebben speciale aandacht van het veiligheidsmanagement binnen De Combi Rotterdam.

© Copyright 2015 - De Combi Rotterdam

Website realisatie en online marketing: SeeMeOnline