Kwaliteit

Kwaliteit van de bedrijfsvoering

Onze opdrachtgevers verwachten kwaliteit. De Combi Rotterdam heeft de bedrijfsprocessen zo ingericht dat de kwaliteit van onze prestaties steeds wordt gewaarborgd. Dan gaat het uiteraard om ons vakmanschap, maar ook om het dusdanig stroomlijnen van de processen zodat we steeds scherp blijven. De interne communicatie, onze automatisering en workflow management helpen ons bij het nakomen van onze afspraken en helpen om de wensen van de klant te realiseren.

Certificeringen

Elk serieus bouwbedrijf heeft zijn certificeringen op orde. De Combi Rotterdam ook. In de aanpak van De Combi Rotterdam ten opzichte van certificering kiezen wij echter nadrukkelijk het eigen pad. Niet certificeren om een papier aan de wand te hebben, maar om de normen te gebruiken om telkens een stap verder te komen. Ook op dit gebied is de Combi-aanpak herkenbaar. Daadkrachtig, duidelijk en doelgericht.

Duurzaamheid, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Combi Rotterdam is zich bewust van haar plaats in het maatschappelijke speelveld. De impact van de organisatie op het milieu is in beeld gebracht en op de punten die belangrijk zijn, zijn inmiddels maatregelen genomen. In plaats van het reactief volgen van wet- en regelgeving wordt actief gezocht naar mogelijkheden om milieugevolgen tegen te gaan.

Ook op het gebied van social return zijn wij actief.

© Copyright 2015 - De Combi Rotterdam

Website realisatie en online marketing: SeeMeOnline