Privacy

Privacy

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te brengen van gerichte nieuwsberichten. Uw gegevens zijn dus uitsluitend voor intern gebruik van bouwbedrijf De Combi Rotterdam. Anderen dan De Combi Rotterdam hebben geen toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen ook niet aan anderen ter beschikking worden gesteld, behalve wanneer dit bijvoorbeeld in het kader van een of andere wettelijke verplichting geëist wordt.

Door het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst met De Combi Rotterdam heeft u verklaard in te stemmen met het beleid van De Combi Rotterdam betreffende privacy.

Privacy verklaring

Het is het beleid van De Combi Rotterdam om de privacy van de opdrachtgevers en klanten op de website van De Combi Rotterdam te respecteren. De gegevens die in het bezit zijn van De Combi Rotterdam zullen door De Combi Rotterdam niet aan derden worden verstrekt of verkocht, behalve wanneer, dat nodig is om:

  • te voldoen aan wettelijke eisen en/of procedures dan wel gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen,
  • de rechten en eigendommen van De Combi Rotterdam te beschermen en te verdedigen,
  • de De Combi Rotterdam voorwaarden na te leven.

Algemene gegevens

De Combi Rotterdam
Keenstraat 25
3044 CD Rotterdam
T: (010) 292 15 55
F: (010) 292 07 22
info.rotterdam@de-combi.nl
Internet: http://www.de-combi.nl

© Copyright 2015 - De Combi Rotterdam

Website realisatie en online marketing: SeeMeOnline