Visie

Een complete dienstverlening

Bij ons zal uw project in veilige en kwalitatieve handen zijn. Wij zijn in de regio Rotterdam/Den Haag één van de marktleiders op het gebied van klachten- en mutatieonderhoud. Bij ons telt altijd het eindresultaat en wij vinden het onmogelijk eindproducten en diensten met een goede kwaliteit te leveren zolang er tijdens het bouwproces geen goede communicatielijnen met de opdrachtgever zijn. Daarnaast stelt bouwbedrijf De Combi Rotterdam trajectbewaking ten dienste van het eindresultaat. Met de juiste bewaking over het verloop van het proces, komen wij samen met u tot een goed kwalitatief eindresultaat. Voortdurend worden hierbij kwaliteit, tijdspad en begroting tijdens de projectontwikkeling, de uitvoeractiviteiten en het onderhoud onder de loep genomen. De langetermijnvisie staat hierbij voorop en de eindgebruiker is het centrale doel.

Al onze medewerkers hebben liefde voor het vak. Zij komen graag samen met u tot een goed eindproduct door middel van de juiste samenwerking. Hierbij is klant- en servicegericht handelen erg belangrijk zoals beschreven in onze missie. Onze medewerkers verliezen hun specialisme niet uit het oog en gaan voor een optimaal procesverloop.

Duurzame kwaliteit

Bouwbedrijf De Combi Rotterdam heeft bij alle projecten en werkzaamheden oogpunt voor duurzame kwaliteit. De mens en het milieu zijn voor ons erg belangrijk en zullen ook in de toekomst niet uit het oog verloren raken. Ons Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid (VGM-beleid) is erop gericht persoonlijk letsel, materiële schade maar ook natuurschade te voorkomen. Bij de uitvoering van onze opdrachten wordt een maximale zorg besteed aan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Tevens wordt de invloed van het werk op het milieu geminimaliseerd. Ongelukken, calamiteiten en onnodige milieuschades dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden.

© Copyright 2015 - De Combi Rotterdam

Website realisatie en online marketing: SeeMeOnline